en

IWK.14 | woonproject Kalmthout

1 van 11 |
Cell 1 Cell 2
opdrachtgever De Ideale Woning cv
ligging Kalmthout
programma seniorenflats en begeleid zelfstandig wonen
oppervlakte 4950m2
fase wedstrijd
team PERIFEER: R. Smits, K. Boonen, F.Jacobs, S. Gielen, G. Janssens, E. Van Mechelen

De Ideale woning wenst 40 wooneenheden te realiseren op een braakliggende kavel. 32 units zijn bestamd voor senioren en 8 woonunits voor begeleid wonen (voor vzw Spectrum). De stedenbouwkundige enveloppe is zeer stringent en is afgestemd op individuele woonkavels.

Door haar woeste karakter heeft het perceel een natuurlijke en informele uitstraling en vormt ze een schakel binnen een netwerk van groene ruimten. Dit informele karakter wordt versterkt door de aanwezigheid van een oude boomgaard en door het bochtige fietspad dat zich doorheen het landschap waadt.  We willen dit informele ‘boccage landschap’ vatten en versterken omwille van het gevarieerd karakter ervan. In de inrichting wordt daarom gekozen om geen visuele ruis van gekunstelde haagblokken, figuurstruiken en bloempartijen toe te laten. Er wordt ingezet op de collectiviteit en synergie die het landschap kan teweegbrengen.

De gebouwenclusters worden bedacht als losstaande volumes binnen het productielandschap. Een pragmatische aanpak en een stedenbouwkundige verfijning zorgt voor een aantal architecturale gestes. De vertical circulatie situeert zich in buitenklimaat en wordt strategisch naar de collectieve buitenruimte gericht. Daken worden ingericht als moestuinen. Elke woonunit krijgt een kwalitaitieve buitenruimte. Materialisatie van de gevels is afgestemd op het oorspronkelijk lokaal baksteengebruik.