en

SED.14 | woonproject Serbos, Dendermonde

1 van 11 |
Cell 1 Cell 2
opdrachtgever: SHM Volkswelzijn cvba
ligging: Dendermonde
functie: Renovatie van 192 sociale appartementen
oppervlakte: +/- 12.000m2
team: F. Jacobs, S. Gielen, G. Janssens & B. Favoreel (Averechts architecten)
samenwerking: Jan Van Aelst stabiliteitsbureau, IVG veiligheidscoördinatie

De ontwerpvraag bestaat uit het renoveren van de buitenschil van vijf sociale woonblokken. Vandaag vertonen de gevels bouwkundige gebreken. De gebouwen beïnvloeden het imago en beeldkwaliteit van de wijk door hun schaal, repetetief karakter en anonieme ‘vlakke’ architectuurtaal. Het lint aan woongebouwen grenst met hun voorzijde aan een aangenaam buurtpark waar alle wooneenheden op kijken.

Het aanreiken van technische oplossingen om de gevels tot op een duurzame standaard te brengen,  creëert de opportuniteit om de gebouwen - en de buurt - een nieuw gezicht te geven. De ambitie van het ontwerpteam bestaat erin het stigma van de sociale woninbouw te doorbreken.

Door toepassing van verschillende baksteencombinaties en metselwerkverbanden ontkoppellen de verschilldende gebouwen zich en wordt de identiteit van elk woonvolume versterkt. Er wordt gestudeerd naar nieuwe verhoudingen in detaillering van plint, kroonlijst, tussenposten, etc om een verschaling van de volumes te bekomen. Door een subtiel spel van textuur en patine wordt een eindbeeld bekomen waarbij de gebouwen meer op zichzelf staan, maar ook gelezen kunnen worden als een stedenbouwkundig ensemble.