en

MSC.20 | Office expansion

1 van 11 |
Cell 1 Cell 2
OPDRACHTGEVER MSC Belgium, MEDLOG
LIGGING Antwerpen
PROGRAMMA Uitbreiding van een bestaand kantoorgebouw
FASE Realisatie
TEAM Ben Pourveur, Loes De Keyser, Renata De Sousa, Filip Jacobs, Gert Janssens
SAMENWERKING Macobo, Groep Dirk De Groof
FOTO'S Nick Claeskens

Een oud kantoorgebouw in de haven van Antwerpen dat al 20 jaar leegstond, wordt omgetuned tot een hedendaagse kantooromgeving voor MSC Belgium. Het gebouw voldoet na de renovatie ook aan de BEN-normering.

De verschijningsvorm van het gebouw in het straatbeeld, is het gevolg van de oorspronkelijke structuur van het gebouw. De bestaande raamopeningen worden verlaagd, zodat er meer natuurlijk licht binnenvalt. De gevels van het gebouw worden ingepakt met een ETICS- gevelsysteem.

Het plan anticipeert op de wens van de bouwheer naar flexibiliteit. De diensten van het bedrijf krimpen en breiden uit op zeer frequente basis. Zowel het plan als de achterliggende technieken spelen daar enorm hard op in.

Bij het ontwerpen van het interieur was multifunctionaliteit een belangrijk en richtgevend begrip. Zo kunnen de lunchruimtes ook worden gebruikt als informele overlegruimtes en de afgesloten kantoornissen ook als concentratiewerkplek. De nissen en clusters werden in het landschapskantoor ingeplant, met als doel de ruimte te verschalen. Doorheen het volledige ontwerp wordt er veel aandacht geschonken aan het akoestisch comfort van de gebruiker.