en

MIB.17 | BURGER & WELZIJN

1 van 11 |
Cell 1 Cell 2
OPDRACHTGEVER CONCEPT A bvba voor de gemeente Boechout
LIGGING Boechout, Antwerpen
PROGRAMMA Interieur kantoren en gemeenschapsfunctie
FASE Realisatie
TEAM Filip Jacobs, Stéphanie Gielen, Fien Roothoofd, Monica Grau Duro, Gert Janssens
SAMENWERKING CONCEPT A , BULO
FOTO'S Nick Claeskens

De gemeente Boechout wenst haar administratieve dienstverlening voor ‘Burger & Welzijn ‘ te centraliseren op één plek, om zo de burgers meer toegankelijk ten dienste te staan. Het gelijkvloers niveau van het ‘Peckiusgebouw’ leent zich hier optimaal toe. Hoofdbekommernis is het bieden van een toegevoegde waarde aan het publieke karakter van het gebouw. Daarnaast speelt het verankeren van het programma in de nieuwe wijk in de dorpskern van de gemeente een belangrijke rol.

Het interieurontwerp vertrekt van een naakt betonskelet dat ingevuld wordt met houten ‘beuken’ volumes. Het gebruik van beuk refereert naar de toponymie van Boechout; afgeleid van de Germaanse naam ‘boko’ (beuk) en ‘hult’ (bos). De houten volumes zijn bepalend voor de planorganisatie en organiseren een strikte scheiding tussen publieke circulatie en backoffice. De bestaande ruimte is zeer diep, waardoor er centraal weinig natuurlijke lichtinval is. Personeelsfuncties worden daarom perifeer ingepland in functie van een aangename werkomgeving. Secundaire functies worden centraal in het gebouw georganiseerd. Zonder dat je het merkt bepaalt de toegankelijkheidsnormering de maatvoering, wat leidt tot royale gangen en een versterking van het ruimtelijk gevoel.

Wat betreft de materiaalkeuzes staat ‘eerlijk’ materiaalgebruik voorop in het ontwerp. Dit resulteert in zeer ‘pure’ materialen. Deze ontwerphouding is eveneens van toepassing op de keuze van het kantoormeubilair, waarbij de stoel ‘SL58’ van Léon Stijnen een mooi voorbeeld is. Technieken blijven in het zicht en worden structureel onderdeel van de uitstraling van het interieur. Bijna 90% van de bestaande verlichting uit de vroegere supermarkt is gerecupereerd, zonder dat de gebruikers het merken. De ronde vrijhangende baffles zijn akoestische eilanden die de ruimte definiëren en mee het uiteindelijke karakter van ‘Burger & Welzijn’ bepalen.