en

HEB.14 | kantoren, Boechout

1 van 11 |
Cell 1 Cell 2
opdrachtgever OCMW Boechout
ligging Heuvelstraat Boechout
programma kantoren
oppervlakte +/- 500m2
fase ontwerpwedstrijd (2de plaats)
team F. Jacobs, R. Smits, G. Janssens

In de dorpskern van Boechout bevindt zich in het ‘Park Heuvelhof’ naast het kasteel, dat vandaag dienst doet als gemeentehuis, een gebouw dat oorspronkelijk als koetshuis bestemd was. Van het vroegere koetshuis is nog weinig herkenbaars terug te vinden. Vandaag heeft de politie hier haar lokaal kantoor. Het projectvoorstel vertrekt vanuit de vraag om het politiekantoor om te vormen tot de hoofdzetel van het OCMW Boechout. Een belangrijke voorwaarde: aan de gevels die gericht zijn naar het park mogen vanwege monumentenzorg geen wijzigingen gebeuren.

De bestaande draagstructuur verbergt een grote flexibiliteit. Zonder grote structurele werken uit te voeren kan er een heldere planopbouw worden ontworpen. Met uitzondering van een liftschacht worden er geen bijkomende dragende elementen toegevoegd. Een oversized dakkapel zorgt voor voldoende ruimte en licht op verdiepingsniveau.

De voor- en zijgevels blijven ongewijzigd. Enkel de achtergevel aan de kant van de steeg krijgt een nieuw gezicht. De ritmiek van de nieuwe gevel wordt afgestemd op de structuur van het bestaande gebouw. Een grote claustrawand biedt de kantoren veel licht, maar beperkt tegelijkertijd de inkijk van passanten.  Ook de dakkapel werd uitgewerkt met een claustrawand om inkijk op de aangrenzende percelen te beperken.