en

FRT.18 | Freinetschool Tielrode

1 van 11 |
Cell 1 Cell 2
OPDRACHTGEVER GO!
LIGGING Tielrode
PROGRAMMA Kleuterschool en basisschool
FASE WEDSTRIJD
TEAM Filip Jacobs, Stéphanie Gielen, Fien Roothooft, Koen Steurs, Gert Janssens
SAMENWERKING Groep Archo, EFIKA engineering, Jan Van Aelst ingenieursbureau, studiebureau Dirk De Groof

Waar de huidige school zich innestelt in het dorpsweefsel van de gemeente Tielrode, zal de nieuwe school zich in de toekomst in een heel andere context inplanten. De densiteit en het dorps karakter van de actuele site worden ingeruild voor een hellend open perceel met wijds zicht op prachtig groen, maar wel gesitueerd aan een drukke verkeersas net buiten het centrumweefsel van de gemeente.
De ambitie van het ontwerpteam bestaat in het creëren van een multifunctionele structuur die de school en KLJ-Tielrode kan huisvesten in een zo sterk mogelijke relatie met, en met respect voor, het omliggende landschap. Landschap en gebouwen worden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast is het breed gebruik van de school - een actueel thema bij het ontwerpen van nieuwe schoolgebouwen - een belangrijke pijler om ‘De Kolibri’ te koppelen aan de dorpsgemeenschap.

Het groen lint tussen de Durme en de Roomakker bepaalt het kader waartoe de site behoort.
Het ontwerpvoorstel gaat uit van de bestaande kwaliteiten van de site waarbij we de langgerektheid en de helling van het perceel als een ontwerp opportuniteit en kwaliteit beschouwen.
We kiezen voor de autonome inplanting van de nieuwbouw en de verbinding met het landschap van alle klasruimtes en gezamenlijke ruimtes op maaiveldniveau. We willen kind en lesgever de kans geven om in dit landschap met open deuren te werken en het gebouw te doen aanvoelen als paviljoen IN het groen.

Als een lang snoer worden de functies lineair naast elkaar gepositioneerd. Het reliëf wordt trapsgewijs gevolgd. Het KLJ-gebouw achteraan de site wordt binnen eenzelfde logica vormgegeven. Apart functionerend, maar toch te beschouwen als integraal onderdeel van het project. De eenvoudige planopbouw organiseert in één alles omvattende beweging binnen- en buitenruimte. Het definieert éénduidig de zonering voor school en KLJ.

De inplanting toont respect naar de begraafplaats van Tielrode (ook akoestisch). Zo wordt het ‘speelveld’ gesitueerd aan de zijde van de voormalige steenbakkerij-site over de gehele lengte van het perceel. Landschappelijk is het speelveld een verlengde van de bestaande groenstructuur.

De keuze voor schuine daken verwijst naar de typologie van de omgeving. Het versterkt de ambitie om een schoolgebouw op schaal van het kind te maken. De ingreep verschaalt het gehele gebouw tot kleinere entiteiten en maakt het meer leesbaar. De uitgesproken verschijningsvorm die hierdoor ontstaat, speelt naadloos in op het aangrenzende weefsel. Eén klas/instructieruimte heeft de maat van een huis. Onder de schuine daken worden binnen de klassen mezzanines georganiseerd, wat automatisch in een ruimtelijke hiërarchie in ruimtegebruik resulteert binnen de klas. De keuze voor een sheddak oplossing is ingegeven vanuit het potentieel om de daken te voorzien van daklichten aan de noordzijde en pv panelen aan de zuidzijde.

In navolging van de stedenbouwkundige opzet worden de klassen aan de speelweide gekoppeld. Rond de klassen ontstaat een “Speel + leerstraat”, die langsheen de klassen loopt. Hierdoor ontstaan er pleintjes, steegjes, een centraal forum, … Binnenin de school vertalen de niveauverschillen van het terrein zich in hellingen en trapjes waarbij er ook fysiek een opstap naar de lagere school ontstaat. In de klassen zelf zijn er geen niveauverschillen. De langgerekte, zwierige gang nodigt de peuters uit om te fietsen, te rennen of gewoon op ontdekking te gaan.