en

QPA.18 | Q-pinch

1 van 11 |
Cell 1 Cell 2
OPDRACHTGEVER Q-PINCH, Caloritum
LIGGING Antwerpen
PROGRAMMA Utilitair
TEAM Kathleen van de Vel, Filip Jacobs, Gert Janssens
OPPERVLAKTE 850m2
SAMENWERKING Macobo, Groep Dirk De Groof
FASE Realisatie
FOTO's Nick Claeskens

Voor Q-pinch ontwierpen we een industriële showroom. Deze jonge high-tech start-up ontwikkeld slimme systemen die industriële restwarmte recupereert voor andere productieprocessen of voor optimalisatie van het eigenlijke chemische proces. Het resultaat is een enorme energiewinst! Deze installaties worden in testfase gemonteerd in de buiten ‘showroom’ later worden ze gedemonteerd en naar hun eigenlijke plek getransporteerd. Tijdens de testfase dient de plek ook als opleidingsomgeving.