en

JGN.12 | vakantiewoning, Nieuwpoort

1 van 11 |
Cell 1 Cell 2
opdrachtgever Particulier
ligging Nieuwpoort
functie vakantiewoning
oppervlakte 120m2
fase voorontwerp

Het project situeert zich langs de groene polder in Nieuwpoort Stad. De omgeving wordt gekenmerkt door dijken en polderpaden, de verkaveling door een typische Vlaamse ‘cataloog’ architectuur. Het perceel grenst aan een parkzone en is overstromingsgevoelig met het IJzerbekken in zijn onmiddellijke nabijheid.

De vakantiewoning wordt georganiseerd in een compacte woning met U-vormige footprint, die uit één bouwlaag bestaat. De verschillende ruimten worden rond een centrale patio geschakeld. Deze buitenruimte brengt een maximale lichtinval in de woning en zorgt voor een intimiteit en ruimtelijkheid.  De patio fungeert als beschutte buitenruimte om ook in tussenseizoenen te genieten van het buitenklimaat. Detaillering en typologie van het volume stimuleren een continue wisselwerking tussen buiten- en binnen. In de detaillering wordt gerefereerd naar de authentieke ‘gele’ baksteenarchitectuur.

Verheven ten opzichte van het maaiveld ontpopt het gebouw zich als paviljoen op het perceel en onttrekt het zich van de generische architectuur in haar omgeving.
De tuin wordt een verlengde van de groenstructuur van het park. Of anders gezegd: tuin=park.