en

EES.19 | Zorgwoning

1 van 11 |
Cell 1 Cell 2
opdrachtgever Privaat
ligging Schoten
programma zorgwoning
fase werf
team Shi Jie Chou, Renata De Sousa, Monica Grau Duro, Kathleen Van de Vel, Gert Janssens
samenwerking adviesbureau Dirk De Groof, ingenieursbureau Concreet
foto's STAUT

De woning is bestemd voor een gezin van 6 met een zoon met een beperking (Syndroom van Angelman). De woning moet aldus afgestemd worden op de ruimtelijk zorgnoden van de zoon. Dit komt erop neer dat de woning volledig rolstoeltoegankelijk moet gemaakt worden en dat draaicirkels van de rolstoel maatbepalend zijn in de ontwikkeling van het gelijkvloerse grondplan. Daarnaast moet een specifiek slaapverblijf met afgestemde sanitaire voorzieningen voor de zoon gesitueerd worden op het gelijkvloerse niveau (veiligheid). Bijkomende hebben de maatvoering van ondersteunde toestellen/ fietskarren/ rolstoelen invloed op het uiteindelijke plan. Aangezien de ontwikkeling van de zoon met beperking moeilijk is in te schatten speelt de woning in op praktisch elk mogelijk scenario, zodat de woning een duurzame woonomgeving wordt voor het gezin.

De gelaagde gevelarchitectuur waarbij verdiepingen in metselwerk worden benadrukt door horizontale metselverbanden verschalen de woning. De zwarte raamprofielen gaan op in de glasvlakken en zorgen voor een rustig aanzicht van de woning. Op het gelijkvloers niveau plooit de baksteengevel ter hoogte van de inkom naar binnen, waardoor het binnenkomen geaccentueerd wordt. Ook aan de achtergevel gebeurt deze ingreep wat het gebouw een zachtere aanblik geeft en het zicht van in de woning op de tuin verruimd. 

De woning richt zich naar de vier zijden rondom het gebouw zodat er geen ‘achterkanten’ ontstaan. Bijzondere aandacht wordt geschonken een de relatie van de woning met het publiek domein.  Grote verdiepingshoge ramen zorgen voor een wisselwerking tussen binnen en buiten zodat er kan gezien worden dat er in deze woning geleefd wordt. Aan de achterzijde zorgen deze ramen op gelijkvloers niveau voor een sterke relatie tussen binnen en buiten.