en
Aanpak
STAUT is een multidisciplinaire ontwerpstudio met expertise in stedenbouw, architectuur en interieur. We begeleiden zowel particulieren, ontwikkelaars als overheden in nieuwbouw en verbouwingsprojecten.

STAUT zoekt naar lokaliteit, naar een plaatselijke architectuurtaal. Of dit nu gaat om een project bij onze buur of aan de andere kant van de wereld, het is ons streefdoel om boeiende plekken en ruimtes te maken die lokaal verankerd zijn. Soms ontdekken we het nut van onontgonnen terrein, soms herontdekken we vergeten gebied en soms worden bestaande stellingen en principes bevestigd.

STAUT is stoutmoedig, kritisch, stelt vragen en reikt antwoorden aan. We stellen alle dimensies van architectuur in vraag , we keren binnenste buiten, om tot een gefundeerde synthese te komen: de projectdefinitie, de context, het ontwerp, de offertes, worden onderworpen aan een kritische blik. We zoeken naar ruimtelijke antwoorden die passen binnen een maatschappelijk gedragen context.

STAUT vertrekt steeds vanuit een positieve ingesteldheid en participeert onbevangen in het realiseren van de opdrachtgever zijn ambities. Met een realistisch optimisme gaan we ontwerpvraagstukken te lijf om tot win-win situaties te komen. Het is onze uitdaging om beperkingen om te buigen tot voordelen.

STAUT werkt aan een diversiteit van programma’s en dit verschillend van schaal. Dit werkt uitermate prikkelend voor ons als ontwerpers. De kruisbestuiving die hierdoor ontstaat komt elk project ten goede.

Werken met STAUT is telkens gepassioneerd samen zoeken naar inspirerende ruimtelijke oplossingen.