BIB.16GEMEENSCHAPSCENTRUM BISTWEG

OPDRACHTGEVERGemeente Boechout
LIGGINGBistweg Boechout
FUNCTIEGemeenschapsruimte/kantoor
OPPERVLAKTE
TEAMFilip Jacobs
Gert Janssens
Stéphanie Gielen
AANNEMING
FASEWedstrijdfase (tweede plaats)
FOTO’S

Het perceel bevindt zich in het dorpsweefsel van Boechout. De dorpskern wordt gekenmerkt door verschillende woontypes en grote parkings die rond de lokale supermarkt gelegen zijn. Waar de context gekenmerkt wordt door een drukke mobiliteitssituatie, heeft de Bistweg een ander statuut. De straat vormt een verbindingsas voor voetgangers en fietsers naar de bunderkes/gidsen/… De kleinschaligheid van de bouwvolumes vormt de basisvoorwaarde voor het projectvoorstel en refereert naar het ‘dorps’ karakter van de gemeente.

Het projectvoorstel bebouwt slechts een gedeelte van het perceel. Het ontpitten van het perceel zorgt ervoor dat er langs de achterzijde van het gebouw licht kan toetreden. De open ruimte die hierdoor ontstaat creëert een verlengde van de ruimtes binnenin. Bezoekers kunnen de patio betrekken bij hun activiteiten. Op stedenbouwkundig niveau zorgt het ontpitten van het perceel ervoor dat er groen in het bouwblok geïntegreerd kan worden, en heeft de patio een positief effect op de directe buren, denk maar aan hun privacy en de mogelijkheid om een boom te kunnen planten.

De overgedimensioneerde dakkapellen creëren niet enkel zichten naar de omgeving toe (naar Molen en Kerk), maar integreren een genereuze hoeveelheid licht in de ruimtes op de eerste verdieping. Verder ontstaat er door hun verschijningsvorm een gearticuleerd volume dat het gebouw een eigen identiteit geeft en het herkenbaar maakt in haar omgeving. Het volume zoekt een dialoog met haar omgeving.

De materiaalkeuzes refereren naar de oorspronkelijke rurale context van de plek waarin het ontwerp zich innestelt.