BIG.16BIEZENSTUK GENT

OPDRACHTGEVERWoninGent
LIGGINGGent
FUNCTIESociale woningbouw
OPPERVLAKTE
TEAMFilip Jacobs
Gert Janssens
Stéphanie Gielen
Koen Steurs
AANNEMINGAJ architecten
KR engineering
Adviesbureau Dirk De Groof
Ingenieursbureau Jan Van Aelst
FASEWedstrijdontwerp (derde plaats)
FOTO’S

De ontwerpambities benutten en versterken de specifieke context en kwaliteiten van de projectsite.  Het parkgebied wordt met zijn groen karaker betrokken bij het stedelijk gebeuren. De openingen in de straatwanden van de Rooigemlaan en Biezenstuk fungeren als kleinschalige stedelijke portieken. De ‘portieken’ benadrukken dat er ‘iets’ te ontdekken is en zijn de voorbode van het buurtparkje. Het parkje kan zo een collectief karakter krijgen en fungeren als groene long in de pit van het bouwblok op grotere schaal.

De ruimtelijke kwaliteit van het parkje wordt geoptimaliseerd en opgeladen om een diversiteit aan ensceneringen te bewerkstelligen. Wandjes naast inkomtrappen worden zitbanken. De binnenstraat wordt een speelplek. Het draaipunt voor de brandweer een ‘pleintje’. De wooneenheden worden georiënteerd naar het park en benadrukken de ‘unieke’ positie.

Het uitzetten van de stedelijke randvoorwaarden definieert de bouwzones en open ruimten. Sommige ruimten kunnen gepercipieerd worden als restruimte. Deze worden echter beschouwd als waardevolle stedelijke pockets die een eenduidige rol opeisen binnen de ruimtelijke structuur. De stedelijke pockets kunnen beschouwd worden als vestibules die de schakeling tussen straat en buurtparkje ondersteunen.

Er worden tussenruimten ontworpen die de schakel vormen tussen de publieke en de private ruimte. Het zijn plekken die informele contacten tussen bewoners stimuleren en sociale controle bevorderen. Op deze manier levert de setting een woonkwaliteit waarin mensen elkaar ontmoeten.