BUA.17KLEUTERSCHOOL CADE

OPDRACHTGEVERGemeente Aartselaar
LIGGINGAartselaar, wijk Buersstede
FUNCTIEKleuterschool
OPPERVLAKTE
TEAMFilip Jacobs
Gert Janssens
Stéphanie Gielen
AANNEMINGEFIKA
Ingenieursbureau Jan Van Aelst
FASEWedstrijdontwerp
FOTO’S

Ruimtelijk wordt de groene wijk Buersstede door de drukke verkeersas van de Boomstesteenweg afgesloten van de dorpskern van Aartselaar. Het perceel van ‘kleuterschool CADE’ is volledig omsloten door een residentiële wijk en ligt er middenin.

Het respecteren van de stedenbouwkundige korrel van de omgeving vormt een belangrijke ontwerpambitie voor het project. Er is gekozen om een gebouw te maken op schaal van de wijk. Een gebouw met een compacte voetafdruk en bouwvolume. De dakvorm refereert naar de typologiën die terug te vinden zijn in de wijk. Op deze wijze creëren we een school die volumetrisch afgestemd is op de maat van de context.

De compacte footprint zorgt ervoor dat de kleuterschool maximaal de groene ruimte rondom benut als buitenspeelruimte, en als buitenklasje bij goed weer. Er wordt vanuit zowel de polyvalente ruimte als de klassen een sterke visuele relatie met het groen nagestreefd. Groen vormt immers een belangrijk pedagogisch element in kleuterscholen.

De klassen zijn telkens per twee gekoppeld aan de centraal gelegen polyvalente ruimte. Met de bijhorende functies vormen ze een U die rond de centrale ruimte is georganiseerd. De mogelijkheid ontstaat zo om een buitenklasje voor elke klas te creëren. Om grote koellasten te vermijden is er gekozen de klassen niet op het zuiden te richten. Voor de polyvalente ruimte is geopteerd een luifel te voorzien. De luifel vormt tevens de overgang tussen buiten en binnen. Het concept van de centrale polyvalente ruimte waar alles aan geschakeld is, zorgt voor een heldere overzichtelijke cirulatie. Gangen worden vermeden in het ontwerpvoorstel zodat alle ruimtes in elkaar overgaan en dus met elkaar in relatie staan.