DIZ.12DIENSTENCENTRUM ZONNEBLOEM

OPDRACHTGEVEROCMW Dendermonde
LIGGINGDendermonde
FUNCTIELokaal Dienstencentrum
OPPERVLAKTE
TEAMFilip Jacobs
Gert Janssens
Stijn Colpaert
Stéphanie Gielen
Averechts architecten
SAMENWERKING

AANNEMING
Lime
Arch & Teco
FASERealisatie
FOTO’SNick Claeskens

Het OCMW Dendermonde werd in het dienstencentrum De Zonnebloem geconfronteerd met een aantal infrastructurele- en programmatorische uitdagingen om haar doelpubliek op een kwalitatieve manier van dienst te zijn. Het lokaal dienstencentrum Zonnebloem bevindt zich binnen het grootschalig anoniem bouwproject van architect R. Van de Sompel van midden jaren 70 met aansluitend een groen parkje.

Bij de herinrichting van het dienstencentrum werd aandacht besteed aan de zichtbaarheid en planmatige vereisten.  Als tegengewicht van het grootschalige woonblok wordt het centrum ontkoppeld, dit gebeurt door materiaalgebruik en door vormgeving.  Het Dienstencentrum wordt bekroond met een nieuw gearticuleerd dakvolume dat een slimme oplossing biedt aan het gestelde programma. Het vervangt het bouwvallige dak van de zaal en voorziet de bijkomende ruimten . De dakuitkraging aan de parkzijde voorziet de buurtbewoners van een nieuwe beschutte plek en annonceert de toegang tot het dienstencentrum.

Bij de ontwikkeling van het plan werd er rekening gehouden dat cafetaria, leslokalen en zaal onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden. De zaal zal via royale dakkapellen voorzien worden van voldoende daglicht
Na de verbouw-  en uitbreidingswerken zal het lokaal dienstencentrum De Zonnebloem klaar staan om de buurt, de verenigingen nu en in de toekomst ten volle te dienen en zijn waardevolle plek in het gemeenschapsleven te bestendigen.