KOL.23

HERINRICHTING SCHOOLGEBOUW

OPDRACHTGEVERGO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
LIGGINGLokeren
FUNCTIESchool
OPPERVLAKTE4030 m2
TEAMFilip Jacobs
Kristina Buzaite Meeuse
Ben Pourveur
SAMENWERKING
FASEFunctioneel plan
FOTO’S

De opdeling in leslokalen wordt volledig opengegooid en opnieuw ingericht. Er wordt een combinatie beoogd van kleinere lokalen voor instructie die gecombineerd worden met multifunctionele open lesruimtes voor grotere klasgroepen. De lokalen kunnen polyvalent in gebruik kunnen genomen worden voor samenwerken of voor individuele concentratie. De leerlingen krijgen een ankerplek voor rust, bewaring van materiaal of bijeenkomst , maar gebruiken de ruimtes flexibel volgens wisselende behoefte of activiteiten.

Er gaat in het bestaande gebouw veel ruimte verloren aan circulatieruimte. Dit wordt veroorzaakt door lange, brede gangen doorheen de volledige lengte van de 2 grootste vleugels en 2 verbindingen tussen beide vleugels. Bovendien is de huidige klasindeling niet altijd afgestemd op het aantal leerlingen (bepaalde lokalen zijn zeer groot voor het aantal leerlingen die er in een pedagogische eenheid gebruik van maken).

De ruimtes dienen te beantwoorden aan de noden van de leerlingen van de basisschool, zowel als aan de noden van de leerlingen type 9 en type BA. Zo worden prikkelarme ruimtes voorzien, lokalen voor instructie, oppervlaktes voor samenwerken en voor individuele concentratie etc.

Om de uitdagingen van functioneel gebruik aan te pakken, kijken wij naar het grotere beeld van de masterplan benadering voor de Klim Op school. Ons voorstel is meer gebaseerd op systematische en efficiënte oplossingen. We introduceren een slimme fasering met budgetvriendelijke ideeën en een planning die de diversiteit van verschillende klassenniveaus respecteert. 

We willen op het modulaire systeem verderwerken en een concept ontwikkelen dat een zeer flexibel gebruik kan toelaten. Met de kennis van deze bouwkundige opbouw uit prefab modulaire elementen kunnen we een kwaliteitsvol concept onderzoeken dat bij alle klaslokaalvleugels kan worden toegepast. Hieronder geven we een principe van het modulaire ontwerp.