JFW.15

KLEUTER- EN MUZIEKSCHOOL, BOECHOUT

OPDRACHTGEVERGemeente Boechout
LIGGINGBoechout
FUNCTIEKleuterschool/muziekacademie
OPPERVLAKTE
TEAMFilip Jacobs
Gert Janssens
Roeland Smits
Stéphanie Gielen
Ellen Van Mechelen
SAMENWERKING



AANNEMING
Macobo
Archo
Efika

Floré nv
FASERealisatie
FOTO’SNick Claeskens

De historische opbouw van de school laat een duidelijke afbouw van een bouwblok zien. Het is een typisch groeipatroon van kloosters – gevormd rond een koorgang –  waarop klassieke schoolgebouwen zijn geïnspireerd.

Het projectvoorstel wil zich volledig inschrijven in de traditie van de scholentypologie. Hierdoor ontstaan twee afgebakende open ruimten, die zich als speelpleinen aandienen. Beeldbepalend voor de site is de molen die in de directe omgeving van de school staat. Er wordt geambiëerd om vanuit elke nieuwe klas een relatie met de molen te maken. Ook van onder de bestaande luifel van de bibliotheek, die als toegang voor de school functioneert, wordt de relatie met de molen behouden. Een gedraaid sheddak creëert een genereuze binnenspeelplaats, die in het brede school concept ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden. De school omarmt de bestaande turnzaal, aan de zijde van de basisschool, waardoor er uniformiteit in de architectuur en leesbaarheid van het geheel ontstaat. Het dak bindt het geheel.

De klassen worden rond de binnenspeelplaats geschakeld. Binnen de opmaak van het plan wordt er veel aandacht besteed aan de transities tussen park – klas – speelplaats. Hierbij wordt de klas aangeduidt als een plek van contemplatie en ‘leren’, en de speelruimten (binnen en buiten) als ruimten van spel, avontuur en dynamiek. Ertussen worden tussenruimten ontworpen die de overgang van spel naar klas bewerkstelligen. Thv de overgang klas – binnenspeelplaats wordt dit gerealiseerd door een vestiairezone met kapstokjes en boekentassen. Thv de overgang klas – park gebeurt dit door een klastuin.