KAH.17KAUTERHOF, HOOGSTRATEN

OPDRACHTGEVERSWAL
LIGGINGHoogstraten
FUNCTIEEensgezins- en duplexwoningen
OPPERVLAKTE1560 m2
TEAMFilip Jacobs
Gert Janssens
Stéphanie Gielen
AANNEMINGKR engineering
Adviesbureau Dirk De Groof
Ingenieursbureau Jan Van Aelst
FASEWedstrijdontwerp (niet weerhouden)
FOTO’S

Het project situeert zich op een kavel binnen het glooiend landschap van Haspengouw aan de rand van de dorpskern van Hoegaarden. Een gemeente die wordt gekenmerkt door zijn kleinschalige korrel van woonentiteiten.  De ‘Brouwerij Loriers’ site waartoe de projectzone ‘Kauterhof’ behoort, wordt echter door haar industriële verleden getypeerd door grootschalige bouwvolumes.  We spelen met ons ontwerpvoorstel, voor 15 woonenheden, in op deze dualiteit waarbij we zoeken naar integratie op de twee schaalniveau’s.

Enerzijds is de leesbaarheid per woonentiteit zeer uitgesproken door het draaien van de dakstructuur,. Hierdoor wordt er ingespeeld op de sterk hellende kavel. Anderzijds zorgt deze ingreep morfologisch voor een schakeling tussen de woningen, die versterkt wordt door een éénvormige architectuurtaal en sobere materialisatie.

Door de rijwoningen en de meergezinswoningen uit elkaar te trekken ontstaat er een doorsteek naar het achtergelegen binnengebied. De doorsteek biedt niet enkel zicht naar het publiek groen, maar vormt ook de toegang tot de fietsenbergingen die achter de private tuintjes zijn ingepland. Deze ingreep bevordert het collectieve karakter en stimuleert toevallige contacten. Elke woning krijgt zijn eigen voordeur en de afwisseling van woontypes creëert een gevarieerd en leesbaar gevelbeeld.

Aan de binnenzijde van het bouwblok krijgen alle woningen een genereus terras/tuin, dat inspeelt op optimale oriëntatie. De voortuinstrook is ontworpen als een aaneenschakeling van verharde oppervlaktes, groen en bomen die een coherent straatbeeld opleveren.

Planmatig worden de woningen ontworpen als doorzontype. Aan de straatzijde worden keukens ingepland, die sociale controle bieden naar de straatkant. Aan de zuidzijde worden de leefruimtes gesitueerd, die baden in het zonlicht en in contact staan met het groene binnengebied.