PAB.16PARKPAVILJOEN

OPDRACHTGEVER
LIGGINGBoechout/Vremde
FUNCTIEPaviljoen/shelter
OPPERVLAKTE110 m2 en 122 m2
TEAMFilip Jacobs
Gert Janssens
Stéphanie Gielen
AANNEMING
FASEHaalbaarheidsstudie/onderzoek
FOTO’S

Dit onderzoek ligt in het verlengde van een ander project van STAUT. Een af te breken gebouw is opgebouwd uit een houtstructuur. Omdat we willen vermijden dat het gebouw tot pellets wordt gerecycleerd, onderzoeken we ontwerpmatig of een meer nuttige nabestemming mogelijk is.

Het denkwerk resulteert in het voorstel om twee paviljoenen/shelters te voorzien in een speelbos in Boechout en in het parkje van Vremde. We willen deze plekken bewust onder de aandacht brengen van de bewoners. Vandaag worden ze immers slechts beperkt ‘gebruikt’.

De ambitie van het ontwerpvoorstel bestaat erin een publieke structuur te voorzien, die zonder éénduidig gedefinieerde functie aanleiding geeft tot spel, avontuur, ontmoeting, etc .  Anderzijds wordt er met dit ontwerp gestreefd naar een bewustwording tav het duurzaam omgaan met bouwmaterialen en de recuperatie ervan.  Een gegeven dat volledig aansluit bij de filosofie van STAUT.

Het paviljoen in Vremde bestaat uit drie ‘benen’ die verschillen in lengte en hiërarchie. Ze komen samen in een centraal punt dat bekroond wordt met een gelijkaardige keperstructuur. De smalle kepers, die als wand en kolom fungeren,  creëren een intieme ruimte, waar men toch kan doorkijken.

Het ‘donut’ voorstel in Boechout is een gevolg van de ronde vorm van de landschappelijke aanleg. De opbouw van de structuur is identiek aan deze van Vremde.  De verschijningsvorm echter totaal anders.