SED.14WOONPROJECT SERBOS, DENDERMONDE

OPDRACHTGEVERSHM Volkswelzijn cvba
LIGGINGDendermonde
FUNCTIERenovatie van 192 sociale appartementen
OPPERVLAKTE+- 12 000 m2
TEAMFilip Jacobs
Gert Janssens
Stéphanie Gielen
Bart Favoreel (Averechts architecten)
SAMENWERKINGIVG veiligheidscoördinatie
Jan Van Aelst stabiliteitsbureau
AANNEMING
FASE
Everaert-Coreman
Werf
FOTO’SShi Jie Chou

De ontwerpvraag bestaat uit het renoveren van de buitenschil van vijf sociale woonblokken. Vandaag vertonen de gevels bouwkundige gebreken. De gebouwen beïnvloeden het imago en beeldkwaliteit van de wijk door hun schaal, repetetief karakter en anonieme ‘vlakke’ architectuurtaal. Het lint aan woongebouwen grenst met hun voorzijde aan een aangenaam buurtpark waar alle wooneenheden op kijken.

Het aanreiken van technische oplossingen om de gevels tot op een duurzame standaard te brengen,  creëert de opportuniteit om de gebouwen – en de buurt – een nieuw gezicht te geven. De ambitie van het ontwerpteam bestaat erin het stigma van de sociale woningbouw te doorbreken.

Door toepassing van verschillende baksteencombinaties en metselwerkverbanden ontkoppellen de verschilldende gebouwen zich en wordt de identiteit van elk woonvolume versterkt. Er wordt gestudeerd naar nieuwe verhoudingen in detaillering van plint, kroonlijst, tussenposten, etc om een verschaling van de volumes te bekomen. Door een subtiel spel van textuur en patine wordt een eindbeeld bekomen waarbij de gebouwen meer op zichzelf staan, maar ook gelezen kunnen worden als een stedenbouwkundig ensemble.