VAM.20

WOONPROJECT VALKSTRAAT, MECHELEN

OPDRACHTGEVERWoonpunt Mechelen
LIGGINGHombeek, Mechelen
FUNCTIEVervangingsbouw van 25 appartementen + masterplan publiek domein
OPPERVLAKTE
TEAMFilip Jacobs
Gert Janssens
Shi Jie Chou
Carlos Prisco
Abla Aparicio
Renata de Sousa
Noraleen Mertens
Monica Grau Duro
AANNEMINGBOTEC
Concreet
Groep Dirk de Groof
FASEDefinitief ontwerp/ omgevingsvergunning
FOTO’SSTAUT

De ligging van Hombeek vindt zijn oorsprong in de nabijheid van de meanderende Zenne. De woonwijk is gelegen op een boogscheut van de Zenne, maar heeft hier geen landschappelijke voeling mee. We willen de woonwijk herconnecteren met het landschap en de hydrologische structuur van de Zennevallei. Het bewustzijn dat de wijk deel is van een ‘Zennedorp’ willen we vergroten.

We zetten in op het minimaliseren van de verharde oppervlakte van het publiek domein. Deze houding is zowel ingegeven uit landschappelijk als uit ecologisch en budgettair oogpunt. Door enkel de strikt noodzakelijke functionele verhardingen toe te passen, ontstaat er ruimte voor groenontwikkeling. Het publiekdomein transformeren we tot groene linten die verbonden zijn met de groenstructuur van het parkje aan de Moerbeistraat. Ten midden van de onverharde stroken, waar we natuurontwikkeling mogelijk maken, integreren we open beekjes die regenwater opvangen en dat plaatselijk laten infiltreren. De centrale wadi wordt als landschappelijk element vorm gegeven. De hydrologische structuur wordt hierdoor zeer zichtbaar en we zoeken op deze manier aansluiting met de Zennevalei. Het is een kleine bijdrage tot de problematiek van de te lage grondwaterspiegel in Vlaanderen.

Ter hoogte van de projectsite heeft het bouwblok een gefragmenteerde structuur omdat de perceelsstructuur van de Valkstraat en Gagelstraat niet op elkaar zijn afgestemd. Ons ontwerpmatig onderzoek resulteert voor de vervangingsbouw in een zeer éénvoudige, compacte volumetrische oplossing waarbij we het bouwblok sluiten. Drie los van elkaar staande bouwvolumes worden geschikt rondom een
binnenhof. Aan de Gagelstraat sluit het bouwvolume (twee bouwlagen) aan op de wachtgevel van huisnummer 16. Het binnenhof en de aansluitende privatieve terrassen krijgen hierdoor voldoende zonlicht. Aan de Valkstraat (noordzijde projectsite) wordt eveneens een volume van twee bouwlagen voorzien. Aan de westzijde sluit een bouwvolume (vier bouwlagen) het bouwblok. Dit volume staat centraal in de wijk en heeft een typologie die afgestemd is op de schaal van het parkje.