en

EDD.12 | zorgproject, Denderwindeke

1 van 11 |
Cell 1 Cell 2
Opdrachtgever OCMW Ninove
Ligging Denderwindeke
Programma Zorg, assistentiewoningen
Oppervlakte bovengronds: 3250m2 Ondergronds: 1083m2
Team F. Jacobs, B. Vereecke, G. Janssens
Samenwerking U. Grosjean, Landschaap, Topco, Stabitec, belly – visualization office
fase wedstrijdontwerp (2de plaats)

Het nieuwe OCMW gebouw moet zich nestelen in de bestaande ruimtelijke structuur. Er zijn twee typologieën terug te vinden in het dorpsweefsel: lintbebouwing en grotere entiteiten. Verder zijn er pleintjes en rustplekken tussen de grote typologieën en voelt de bebouwing veeleer geaccidenteerd aan door de grote schaalverschillen.

Het ontwerpvoorstel beantwoordt door de volumewerking, gevelritmiek en dakvorm aan beide condities van de omgeving. In de gevels van het hoofdvolume is elke woonunit herkenbaar en verwijst naar de kleinschaligheid van de aangrenzende woningen. Het totaalvolume van het gebouw zoekt een dialoog met de grootschalige projecten in haar omgeving. De schuin lopende dakvorm en de geplooide gevel verfijnen de geleding van het gebouw om het volwaardig te integreren in het bestaande grillige dorpsweefsel.

Het publiek domein voor en rond het gebouw wordt als één ruimte vormgegeven en zoekt een gepaste aansluiting met de randen van het projectgebied. Door het strategisch inplanten van de inkomzones en rustplekken wordt sociaal contact gestimuleerd. De geplooide gevel van de zorgflats creëert langse zichten op het publiek domein vanuit de woonkamers van de bewoners.