en

KIN.15 | woonproject Keizelweg, Bevel

1 van 11 |
Cell 1 Cell 2
opdrachtgever: Huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen
ligging: Bevel (Nijlen)
functie: Sociale huisvesting en publiek domein
omvang: 30 tal woongelegenheden
team: Filip Jacobs, Stéphanie Gielen, Gert Janssens ism Roeland Smits (Perifeer)
fase: wedstrijdontwerp tweede plaats

Het landschap staat centraal in het ontwerpvoorstel. Er wordt ingespeeld op kwaliteiten die de omgeving typeren; openheid, groen en een ongedwongen karakter. Dit vertaald zich niet enkel in het gradueel overgaan van publiek naar privaat, maar kenmerkt zich vooral in het samenspel van groene ruimten, gaande van private tuinen, naar publieke speelpleinen (binnenhoven) naar een open grasweide.

Inspelend op de ‘pleinwerking’ van de omgeving worden 2 ‘closes’ gecreëerd (cfr. de engelse tuinwijken van E.Howard) als basis duidelijk leesbare structuur van voor- en
achterkanten.  Hierbij wordt maximaal ingezet op een kwalitatieve publieke ruimte.

De opdrachtgever heeft een ambitieuze doelstelling waarbij wordt uitgegaan van een woningdichtheid die op de gegeven locatie drie maal hoger ligt dan gangbaar in de omgeving (tot 27wo/ha). Om hierop in te spelen worden principes van ‘slim verdichten’ bestudeerd zonder te vervallen in een stedelijke morfologie. Compacte bouwclusters worden samengesteld door diverse woningtypes, waarbij elke woning (ook de gestapelde) een eigen ingang en tuin op begane grond heeft.

De solide baksteenvolumes planten zijn terughoudend doch zeer uitgesproken aanwezig. Ambacht en betaalbaarheid staan hierbij voorop.