en

MOB.15 | woonproject 'Midden', Boechout

1 van 11 |
Cell 1 Cell 2
opdrachtgever Gands nv
ligging Boechout
programma gestapeld wonen + parkvilla + woningen + zorgflats + ondergronds parkeren
oppervlakte bovengronds: 9294m2 ondergronds: 1932m2
fase wedstrijdontwerp (besloten architectuurwedstrijd)
team Filip Jacobs, Stéphanie Gielen, Gert Janssens ism Roeland Smits (Perifeer)

In Boechout wordt de ‘maat’ van de wijk grotendeels bepaald door de korrel van ‘het huis’, afgewisseld met meergezinswoningen. De typologieën van de gebouwen hebben één of twee bouwlagen, aangevuld met een hellend dak. Het voorgestelde programma gaat uit van een aanzienlijke densifiëring. Er worden private woningen, meergezinswoningen, zorgflats en een parkvilla ontworpen. Het ontwerptteam zet in op de maat van de individuele woning.

Het voorstel vertrekt vanuit de tussenschaal. Het zoekt een evenwicht tussen het RUP en een ambitieus architectuurproject. Het zoekt daarnaast naar een optimale inbedding in de dorpskern van Boechout. De stedenbouwkundige opzet initiëert een publiek domein dat ten dienste staat van de woonkwaliteit. Hierbij wordt uitgegaan van een woonplaats die zich in een parkomgeving nestelt. De woonplaat zelf wordt verondersteld als een ‘erf.

Door te schuiven met de verschillende woonvolumes ontstaat een divers pallet aan publieke plekken die als een parelsnoer aan elkaar gereigd worden. Er ontstaat een sequentie aan publieke ruimte: een ‘cour d’honneur’ thv de Molenlei, een centraal wijkpleintje waar het straatfeest kan plaatsvinden en een ‘belvedere’, waar men s’avonds kan verpozen.