en

PPZ.13 | pilootprojecten zorg, Dilbeek

1 van 11 |
Cell 1 Cell 2
opdrachtgever Vlaams Bouwmeester en Ministerie van Welzijn
ligging Dilbeek , Groot-Bijgaarden
programma pilootprojecten zorg
team F. Jacobs, G. Janssens, B. Vereecke
samenwerking FVWW - MAAT ontwerpers - STAUT - BUREAU BOUWTECHNIEK

De oudere en de jongere bestaan niet. Oud wordt je niet op één dag maar iedere dag een beetje. Het is een transitie doorheen verschillende levensfasen. Net zoals toenemende en afnemende mobiliteit, beperkingen, noden en wijzigende gezinssamenstellingen. Dit onderzoek focust op de enorme diversiteit aan bewoners met uiteenlopende culturen, identiteiten, samenleefvormen, …

Vaak wordt een typologie rechtstreeks vertaald naar zijn gebruiker. Een studio wordt door ouderen bewoond maar ook door een hulpbehoevende zoon, studenten en tijdelijke expats,… Een éénkamerappartement wordt bewoond door een bejaard koppel of een éénoudergezin, die het financieel moeilijk vindt om twee keer per maand zijn kind op bezoek te krijgen, of ingericht voor mensen met een beperking.

Er ontstaat een loskoppeling van één op één relatie tussen bewoner en typologie.

Dit wordt vertaald in een diversiteit aan typologieën die op verschillende manieren aan elkaar worden gekoppeld. Het masterplan wordt samengesteld uit gebouwen met duidelijke verschillen, een andere typologie en volumetrie. De figuren bakenen elk op hun eigen manier nieuwe ruimte af en definiëren de onbebouwde ruimte. Ieder gebouw heeft een duidelijk adres en is gekoppeld aan verschillende buitenruimtes. De diversiteit verschaft de bewoners duidelijkheid en herkenbaarheid. De vermenging bevordert de sociale ontmoeting, flexibiliteit in het plan laat diversiteit in de samenstelling van de bewoners toe.