Bekisting speelplatform klaar

Aannemer Brebuild is klaar met de complexe bekisting voor het speelplatform
in de school Omnimundo. Eerstdaags zal het beton gestort worden. De
betonstructuur blijft zichtbaar. We zijn benieuwd naar het eindresultaat
binnen 28 dagen. De uiteindelijke oppervlakte van de speelplaats zal met
bijna 30% vergroten.