De warmste week 2022!

Ook dit jaar steunen we ‘de warmste week’. Dit jaar is het thema
kansarmoede. Meer info kan je vinden op dewarmsteweek.be