Kantoren Burger & Welzijn, Boechout

STAUT werd door de gemeente Boechout gevraagd om een ontwerpvoorstel in te
dienen voor de nieuwe kantoren Burger & Welzijn. Het project kadert binnen
de integratie van het OCMW Boechout en de gemeente Boechout. Het doel is
om de dienstverlening van de huidige dienst bevolking met deze van het OCMW
te laten versmelten. De kantoren zullen hun onderkomen vinden in het
‘Peckius’ gebouw.