Kantoren worden studio’s

STAUT ontving de opdracht om een klein kantoorgebouw in de Antwerpse
Diamand-wijk te verbouwen tot studio’s. De verbouwing zal gefaseerd
verlopen.