Kathleen versterkt het STAUT team!

In 2016 studeerde Kathleen met onderscheiding af aan de Universiteit
Antwerpen. Haar afstudeerproject omvatte een stedenbouwkundige visie en
plan voor de wijk Steenborgerweert in Antwerpen waarbij wonen en werken de
basis vormen voor een bedrijvige stad. De concepten van het masterplan
focussen respectievelijk op theoretische modellen met reële randvoorwaarden
en stadslandbouw als generator voor bedrijvigheid. Het masterontwerp, werd
geselecteerd voor de ‘EAM, Best Diploma Projects’. Na 2 jaar stage
versterkt Kathleen het STAUT TEAM!