Onzichtbaar inbreiden

We hebben de omgevingsvergunning voor de MSC-kantoor inbreiding in het
bestaand volume ingediend. De bestaande parking wordt ingenomen door
kantoorplateau’s. Deze sluiten naadloos aan bij de bestaande kantoren. De
structuur en materialisatie van de vorige verbouwing wordt doorgetrokken.
Uiteindelijk zal de fasering onzichtbaar zijn in het eindresultaat.