OPLEVERING LDC DE ZONNEBLOEM

De oplevering van het Lokaal Dienstencentrum komt dichterbij . De aannemer
is de bezig met de laatste werken.