Opstartvergadering woning MAL.18 in Mallorca

De laatste afspraken met de projectleider en de aannemer die de
vakantiewoning MAL gaat bouwen zijn gemaakt. Het ‘projecto executivo’ werd
ingediend. Begin januari gaat de werf van start.