PATIO WONING LVH AANBESTEED

Aanbestedingsdossier voor de patiowoning LVH is afgerond. Een BEN-woning
met uitzonderlijke aandacht voor baksteenverbanden, claustra en knipoogjes
naar de seventies. De werken zullen starten in het najaar van 2019.