PLAN magazine

De Jan Frans Willemschool in Boechout werd geselecteerd voor PLAN
magazine. In de publicatie worden 37 Belgische topprojecten met een
publiek karakter belicht Dit project werd in 2018 opgeleverd en uitgewerkt
in samenwerking met PERIFEER.