STAUT architecten zoekt versterking!

Door de uitbreiding van onze projectportfolio Is STAUT op zoek naar een
voltijds architect(e) met minstens 1,5 jaar ervaring en een stagiair
architect(e). Als architect(e) zal je zelfstandig en in teamverband werken
aan kwaliteitsvolle projecten op verschillende schaalniveaus gedurende het
hele projectproces. meer info: http://www.staut.net/jobs/