STAUT geselecteerd voor architectuurwedstrijd

STAUT werd geselecteerd voor een architectuurwedstrijd door een Sociale
Huisvestingsmaatschappij WoninGent.