STAUT uitgenodigd voor architectuurwedstrijd

STAUT werd door SHM Volkswezijn uitgenodigd om een projectvoorstel in te
dienen voor een huisvestingsproject in de dorpskern van Oudegem.