Stedelijke basisschool ‘Omnimundo’

STAUT architecten werd gevraagd om de reorganisatie van de Stedelijke
basisschool ‘Omnimundo’ in de Van Maerlantstraat in Antwerpen uit te werken
en op te volgen. Deze opdracht werd toegewezen in het kader van de kleine
ontwerp pool van de Stad Antwerpen. De eerste fase zal reeds in de zomer
van 2018 in uitvoering zijn.