Welkom Ben!

Ben studeerde in 2022 met onderscheiding af als burgerlijk-ingenieur
architect binnen de afstudeerrichting architectuurontwerp en bouwtechniek
aan de Universiteit Gent. De opleiding vormde hem tot een nieuwsgierige
creatieveling met een breed interesseveld.