WELKOM LOES

Loes De Keyzer heeft haar diploma architectuur met onderscheiding gehaald
aan de KULeuven Campus Sint-Lucas Gent. Tijdens haar opleiding studeerde
Loes ook in Belfast aan Queen’s University waar ze onderzocht hoe plaatselijke
old school bouwmethodieken geherinterpreteerd verwerkt kunnen worden in
actuele architectuurprojecten. Onder begeleiding van Jo Tailleu en Jan De
Vylder werkte Loes aan haar afstudeerproject: The same the different. Het
kunnen ontwerpen en bezighouden met hedendaagse architectuur bracht Loes
tot bij STAUT, waar ze als architect mee het team versterkt. meer info over
Loes De Keyser kan u vinden op onze teampagina