Welkom Noraleen!

Noraleen versterkt ons team. Ze heeft haar masterproef gedaan onder leiding
van promotor Erik Wieërs in de studio Dorpstedelijkheid. Ze zoekt naar een
adequate architectuur die het wonen met het landschap opnieuw verbindt. Ze
stelt een nieuw landelijk wonen voor, waarbij de vertrouwde woonkwaliteiten
behouden blijven: het landschap wordt betrokken en zicht op groen wordt
geïntensiveerd.