WERF MORTSEL GESTART

De werken voor de uitbreiding van de woning in Mortsel zijn gestart. Begin
2017 zullen de werken afgerond zijn.