Werf Qpinch gaat eindfase in

Nog enkele weken en de werf van Qpinch is afgerond. circulair bouwen als
uitgangspunt voor een bouwheer die elke dag bezig is met circulaire
warmtewinsten op hoogtechnoligische installaties. Werf uitgevoerd door
aannemer Concept A.