XL SPANTEN GEPLAATST

De spanten voor de overdekte speelplaats van de JFW-kleuterschool worden
geplaatst door aannemer Floré. Er wordt gestart met het laatste niveau van
de muziekacademie.